Vol zijn van een leeg kruis...

In het ochtendgloren van een nieuwe dag, kijkend naar het kruis....


Waneer we kijken naar het kruis zien we dat deze leeg is. God kwam naar ons toe in Zijn Zoon Jezus Christus en werd op een lage, zeer zwaar vernederende manier, aan een houten kruis verhoogd. Letterlijk is dat (verhoogd) omdat aan een kruis iemand wordt opgehangen boven de grond/aarde/wereld. God heeft deze diepe vernedering van Zijn Zoon gemaakt tot de enige plek waar wij bevrijding/verlossing kunnen ontvangen. Door deze daad van Jezus Christus (het vrijwillig sterven aan het kruis) is voor ons verlossing van de zondemacht verkregen! Deze daad is zo hoog verheven dat God alle eer en glorie voor "Het Lam" dat werd geslacht, voor eeuwig als hoogste heeft bestempeld. Hem komt de eer en glorie toe tot in alle eeuwigheid! (zie openbaring 5 vers 9 tot 14)

Als bewijs heeft God zijn Zoon Jezus Christus opgewekt uit de dood! Zo heeft God laten zien dat het Zijn volledige goedkeuring en waardering kreeg. Hij heeft Jezus verhoogd, niet alleen uit de dood en het graf maar ook naar de hoogste plek/ plaats die er is, naast God op de troon.... in de hemel.

Wij zien dat aan een leeg kruis, het kruis is (nu) leeg! Hij is opgewekt. De Bijbel zegt ons dat wij met Hem gekruisigd zijn. (of zoals Rom.6:3 zegt dat wij in Zijn dood gedoopt zijn) Dus ook de jas van ons "oude ik" hangt daar nu.... Wij zijn met `hem gestorven (aan ons oude "ik" die als een macht over ons heerste) en zijn met Hem opgewekt! Zodat wij in een nieuw leven zouden wandelen. Wij zijn één plant geworden met Hem in zijn dood, maar ook in Zijn opstanding! Denk eens na over de verlossing van ons eigen ik.... Dat eigen ik dat  ons altijd maar in de zonde hield en altijd te veroordelen was omdat er geen goed in zat! We zijn er van verlost en mogen nu aanspraak maken op het Leven van Christus. Wat een kracht!

 En dat is het mooie van zien op het kruis: het is al volbracht, het is klaar! Het kruis is leeg!

 

Bijbeltekst verbeeld

Schilderijen aan Het Woord...