Er is één weg tot de Vader...

Maar je kunt twee kanten op!

Naar boven of naar beneden...

In Jesaja 57 : 15 staat het zo: Ik ben de Heilige die woont in de hoge, maar ook in het geslagen en diep vernederde gemoed...

Als een mens zoekt naar God, naar levend water voor zijn ziel, dan is dat een beetje zoals het water in de wolken: De wolken zweven aan de hemel boven de aarde waarop wij zijn. Een deel van dat eeuwige water in de lucht is als sneeuw neergedaald op hoogtepunten van ons bestaan, ver boven het gewone.

Deze naar ons toegekomen sneeuw (water) is gesmolten en als beekjes naar beneden gestroomd, in een dieptepunt is het verzameld. Ook daar kun je heengaan om te drinken.

De weg naar boven is die van het houden van de wet: als je alles doet wat de wet zegt zul je leven! Op deze weg moet je opklimmen naar de wolken of eventueel naar de sneeuw en dat vergt een bovenmenselijke inspanning. Alle natuurwetten zoals zwaartekracht, koude, zuurstofgebrek, etc. moeten worden overwonnen. Geen enkele fout is toegestaan want de wetten kennen geen genade. (een keertje vallen en het is klaar!)

Volgens de Bijbel gaan we dat nooit redden. In Rom. 8 : 3 staat dat deze weg van de wet door ons zondige bestaan kansloos is...

Hieronder een beeld van iemand die handen en voeten nodig heeft om maar iets omhoog te komen en dit is nog lang niet de sneeuwgrens, laat staan de wolken...


De andere kant op, op de weg naar beneden dus, is de weg van het kruis en de genade. Hier is zeker weten water te vinden maar je moet naar dat donkere dal waar niemand naar op kijkt...

Dit is de weg van zelf-verlochening. Dalen van de dood (ps 23) en de wereld die jou haat omdat je Zijn weg gaat, zijn zwaar voor het gemoed. Het hart krijgt klappen maar... als je aankomt op de bodem van het dal is daar dat water. In Jesaja 57 stond de belofte dat er nieuw leven wordt gegeven.

Of zoals Jezus het zei: kom tot mij allen die dorst hebben en zal u levend water geven! 

 

Ps. Jezus is door God verhoogd, Hij heeft de hoogste plaats ontvangen/ gekregen, Hij zit aan de rechterhand van God. Hij is alle eer en lofprijs waard want niemand is als Hij! Toch heeft Hij deze plaats gekregen omdat Hij de onderste weg hier op aarde is gegaan. Niets was er verkeerd aan Hem en Hij had ook niets verkeerd gedaan, toch heeft Hij het lijden en de diepe vernedering aanvaard en de "beker helemaal leeg gedronken" (voor ons).

Hij is vernederd hier op aarde maar heeft de hoogste plaats gekregen in de Hemel én alle macht hier op aarde en in de hemel ontvangen!

 

Bijbeltekst verbeeld

Schilderijen aan Het Woord...