Entiteit.

Dat is een "ingewikkeld" woord, maar wat zegt het nou?.

Het is eigenlijk iets dat echt bestaat, of een beschrijving van een object in de werkelijkheid.

Nu is Het Woord de werkelijkheid, of de Waarheid! (En Jezus zegt dit trouwens ook van Zichzelf...? Joh. 14 : 6) En wat er in het Woord staat is werkelijk waar!!!

Nu staat er in Joh. 15 : 4 Blijf in Mij!   (God heeft ons namelijk, in Christus Jezus geplaatst. In  1 kor. 1: 30 staat dit. Dus voor een kind van God is dat de positie) De werkelijkheid volgens de bijbel is dus dat we (als gelovigen) in Hem zijn! Dat is de Waarheid.

Het is vaak niet de werkelijkheid die wij zien en voelen maar dat is ook niet belangrijk. Het belangrijke is dat we geloven wat Jezus zegt en dat is in dit geval: Blijf in Mij! Misschien is dit al lang zo, of sinds kort en is er nog niet veel "groei" geweest, of misschien moet het nog komen maar we  moeten "in Hem" zijn want dat is het mooiste wat ons kan gebeuren!

Hieronder een beeld bij deze situatie: we zijn In Hem ook al is het nog "vers" of worden we het ons nu pas bewust. Dit is hoe het is.... En daar moeten we "in" blijven!!!


Zijn we hier gekomen door eigen inspanning of verdienste? Of hebben we iets kunnen doen om daar te komen? Laten we ons even beseffen hoe wij Uit Hem hier gekomen zijn. (1 kor. 1: 30)

Vanuit onszelf kunnen we geen vruchten dragen (joh. 15). God heeft, los van ons, Zelf een plek uitgekozen om een kruis in te zetten. Dit is een kruis (wond) in Zijn eigen "vlees" en bloed. In een perfect functionerende "wijnstok", zonder enig gebrek, is het "mes" gezet om een plaats voor te bereiden voor u en mij. Dit gaat veel dieper dan dat wij ooit kunnen begrijpen maar dat heeft God gedaan! Zijn eniggeboren Zoon heeft Hij gegeven. Wat zal dát zeer hebben gedaan!!! Het heeft Hem alles gekost.


Jezus zegt in het stukje in Joh. 15: ik ben de ware Wijnstok en mijn Vader is de Wijngaardenier. 

"Pas als de loot geënt is", wordt de wond afgedicht en verbonden. We zijn namelijk niet op Hem geënt, maar IN Hem!!! (diep) Nu is het proces voor ons begonnen! We zijn één plant met Hem geworden. Zijn levens"sap" moet ons nu voortaan vervullen, Zijn kracht moet ons vrucht laten dragen. Zonder Hem kunnen wij niets. Sterker nog: zonder Hem zijn we niks, Hij is ons ALLES! En dat gaat nooit meer over want ons nieuwe leven is eeuwig (zonder begin en einde) omdat het Zijn leven in ons is... En Hij leeft voor eeuwig!!!

Wat een geweldige God hebben wij, en wat een machtige Heer is Jezus: Hij heeft het volgehouden en volbracht! Geweldig. We leven dankzij én door Hem!  Wij danken onze identiteit (voor eeuwig geënt IN Hem...) aan Hem, dat is entiteit (de echte werkelijkheid...)

Niet ons gevoel maar het Woord! Als het Woord zegt dat we In Hem zijn dan is dat zo.

Blijf in Mij...  (want zonder Mij kan je niets doen!)

 

Bijbeltekst verbeeld

Schilderijen aan Het Woord...