leven naar de komst toe...

Voor veel christenen is het leven hier op aarde steeds weer struikelen... We modderen maar wat aan en weten daar vaak geen "weg" mee....

In het volle licht zou ik het zo willen verbeelden in een plaatje...

Als olievlekken worden onze witte kleren telkens weer besmeurd. Dat is zonde.... Omdat dit zeker niet de bedoeling is willen veel mensen dit niet weten of aan het licht laten komen!


Het is zoals Jezus tegen Nicodemus (Joodse geestelijke leider) vertelde wat het oordeel is. (Deze Nicodemus was 's nachts in het donker naar Jezus gegaan...) In Joh. 3 : 19 en 20 staat:

En dit is het oordeel: Het Licht is in de wereld gekomen, maar de mensen waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht, omdat hun DADEN slecht waren.

Wie kwaad doet haat het licht: hij komt niet naar het licht toe, want dan worden zijn DADEN openbaar.

Omdat onze DADEN het licht vaak niet kunnen verdragen verbergen wij de waarheid over onze daden liever in het donker, zodat het niet zichtbaar is.... Het volgende plaatje is precies hetzelfde als die hierboven alleen is het licht (bijna) uit:Dit ziet er al een stuk "beter" uit voor het oog, (bijna) geen vlek of rimpel meer zo te zien...

Alleen, als Het Licht komt, het wordt dag, dan zal duidelijk zijn hoe het echt zit met ons. De Bijbel spoort ons aan om NU naar het Licht te gaan omdat daar "afwassing" van zonde verkregen kan worden! Dit staat o.a. in 1 Joh. 1 : 7

Maar als wij onze weg in het Licht gaan... reinigt het bloed van Zijn Zoon Jezus van ELKE zonde.

Johannus, die het evangelie schreef en de aangehaalde brief, schreef ook de openbaringen waarin beschreven staat hoe het met de Bruid is gegaan... In de openbaring van Jezus Christus aan Johannus staat: (Op. 7 : 14b)

...dit zijn degenen die .... hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het Lam.


De blijde boodschap is eigenlijk dat er niet gekeken wordt naar onze daden maar naar wat Hij heeft gedaan! Zijn daad! ......En wat Hij nog doet en gaat doen!

Er is een eindeloze stroom van genade bij het kruis en In Zijn bloed!

Zoals het in de brieven aan ons, in de Bijbel, als echt het aller laatste staat (het laatste woord is altijd belangrijk....): een bemoediging en een houvast voor ons wankelmoedige geloof...(Jud. vrs. 24)

Aan HEM die bij machte is u voor struikelen te behoeden én u onberispelijk en vreugdevol voor Zijn heerlijkheid te laten verschijnen.. aan Hem komt de eer toe...

 

Bijbeltekst verbeeld

Schilderijen aan Het Woord...