Speciale opdrachten / verzoeken.

Er is van alles mogelijk met de beelden en plaatjes die gemaakt zijn. 

Bijvoorbeeld is er een keer door een groep een schilderij besteld met alle namen van de leden (die het schilderij cadeau gaven) op de zijkant gedrukt.


Wee Bee probeert een beeld bij een bijbeltekst te maken. Dat kan ook op verzoek!

Met de vraag naar een plaatje / beeld van wat God belooft en wat Hij doen zal n.a.v. de tekst uit Jes. 54:

11 Gij, ellendige, door storm voortgedrevene, ongetrooste, zie, 
Ik leg uw stenen in blinkend erts
Ik grondvest u op lazuurstenen,
12 Ik maak uw tinnen van robijnen
uw poorten van karbonkelstenen en 
uw gehele omwalling van edelsteen.

en de tekst uit Ezechiël 36 ; 25 

IK zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. (versteende hart, de kerk?)

is het volgende ontstaan…. 

Eenvoudige verbeelding van veiligheid (vesting) die geboden wordt. Deze is niet te koop. 

 

Goede vrijdag (vrijdag de 13e … Nisan???)

Een verbeelding (grove schets) van wat Hij voor ons heeft gedaan. Gelukkig is Hij vóór ons en heeft Hij aan het kruis, met Zijn eigen bloed, ons verlost...

        

 

Bijbeltekst verbeeld

Schilderijen aan Het Woord...