De Goede Herder.

God wordt in het oude testament regelmatig voorgesteld als een herder.

Jezus zegt van Zichzelf dat Hij de Goede Herder is.

In dit schilderij heb ik geprobeerd de éénheid tussen Herder en Lam weer te geven... (de baard en het haar "lossen op" in de vacht van het lam. lijkt precies hetzelfde)


Op dit schilderij kunnen verschillende teksten uit de Bijbel goed passen... Ze zeggen bijna allemaal wat de Herder al niet doet en moet doen.... (wij zijn vaak lam....)

 

 

 

Bijbeltekst verbeeld

Schilderijen aan Het Woord...