Hij alleen …(en wij dan?).

Ja, en wij dan?

.

teksten die dit beeld versterken en/of ondersteunen staan in Jesaja 53…

vers 2b: 

...als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.

vers 3

Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen

vers 3b

...als iemand waar men het gezicht voor verbergt…


 

 

Bijbeltekst verbeeld

Schilderijen aan Het Woord...