nieuwste producties.

(Onder "boodschappen in beeld" staan ook steeds nieuwe items...)

Na het uitgeven van het boek de PlaatS gaat het schilderen weer verder met voorstellingen die door Bijbel zijn geïnspireerd, maar niet direct een tekst verbeelden…. 

Nieuwste onderaan!

 

 

 

wat zit er in de weg?….. 


 

uit een gevangenis zonder muren hoef je niet te ontsnappen…. jij hebt de sleutel gekregen…..


 

hier is de uitgang! (Hij is opgestaan uit de dood!!!)


 

Bres?... Wat is dat gat groot en...wat ben ik klein!


Dit staat vast.

sub-titel is: US is on the other side....


 

Jezus zegt hier: zie Ik sta aan de deur en klop...

N.a.v. Opb. 3 : 20 Laodicea ("laos" is volk, "dictee" is oordeel. Dus dit is: of het oordeel van het volk dat bepalend is (democratie), of het volk ten tijde van het oordeel.....) De reactie die verbeeld is, is natuurlijk wat je in kerken tegenkomt in die tijd.... De boodschap is Bekeer je!


 watervalfontein.... 


fundament...


in een ander licht.... (Ik ben met Hem gekruisigd Gal.2:20)


de verheven baan...... een heilige weg..... Zie Jes. 35 : 8 (boodschappen in beeld)

 

Bijbeltekst verbeeld

Schilderijen aan Het Woord...